جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91002869مدیریت و علوم اقتصادی1392/2/151391/9/281392/9/2824920
91002930علوم پزشکی1391/8/101391/8/41393/8/4218550
91003003علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/9/271391/10/111392/12/1124190
91003135معارف و علوم اسلامی1391/9/71391/10/131393/10/13211850
91003148کشاورزی و منابع طبیعی1392/5/11391/11/151393/11/15208770
91003260علوم پزشکی1391/7/251391/8/101393/4/10230085
91003294فنی و مهندسی1392/5/271392/5/211393/3/21232050
91003341میان گروهی1391/9/11391/10/51393/4/5230560
91003358علوم و علوم زیستی1393/12/271394/1/181395/6/18151370
91003656معارف و علوم اسلامی1391/9/71391/10/21393/1/223990
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.