جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
94014598فنی و مهندسی1395/3/171395/6/21397/6/280775
94801680معارف و علوم اسلامی1394/11/111395/4/271398/4/2748375
94017880علوم پزشکی1395/3/91395/3/261397/3/2687575
93050023فنی و مهندسی1394/11/111394/11/261395/11/26135775
94003569هنر و معماری1394/10/301394/11/31396/11/3101875
93034611کشاورزی و منابع طبیعی1394/10/281394/10/281396/1/28129475
93034335کشاورزی و منابع طبیعی1394/4/11394/4/131395/1/13167075
93038745فنی و مهندسی1394/4/11394/4/131395/4/13157875
93022704فنی و مهندسی1394/2/201394/2/231395/2/23162975
91004751علوم پزشکی1393/12/231393/12/231398/12/2324875
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.