جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97010062پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/9/221397/10/191398/10/2031150
97010827میان گروهی1397/9/221397/10/191399/6/197250
97012692فنی و مهندسی1397/9/221397/10/191399/4/1913270
97009938علوم و علوم زیستی1397/9/221397/10/111399/8/112070
97006670پسا دکتری1397/9/221397/10/81398/10/932150
97009059پسا دکتری1397/9/221397/10/81398/10/932150
97001426کارگاه بین الملل - راه ابریشم چین1397/9/181398/3/11398/3/65340
97007958پسا دکتری1397/8/101398/8/221399/8/23850
97001144علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/8/101398/1/261399/7/263450
97006493هنر و معماری1397/8/101397/11/231399/3/231590
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.