جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96016450رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/6840
98029908علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1399/2/61399/4/71399/6/78350
97024754میان گروهی1398/3/301398/6/91399/6/98160
98000159علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1398/3/301398/7/11399/7/1590
97021735هنر و معماری1398/3/301398/7/11399/7/15965
97019397هنر و معماری1397/12/21398/7/11399/7/15960
96015264علوم پزشکی1397/5/251397/7/11399/7/1590
96015361علوم و علوم زیستی1397/5/251397/7/11399/7/15930
96003475طرح بین الملل - راه ابریشم چین1396/1/311396/7/11399/7/15950
96003492طرح بین الملل - راه ابریشم چین1396/1/311396/7/11399/7/15984
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.