جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97013156پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/12/81398/12/926350
97013404پسا دکتری1398/5/101398/8/191399/8/201150
97013421علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/12/21398/2/231399/2/2318940
97013493پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/11/281398/11/2927360
97013515پسا دکتری1397/10/271397/11/281398/11/2927365
97013540پسا دکتری1397/12/21398/2/221399/2/2318950
97013583پسا دکتری1398/5/101398/6/161399/6/177450
97013598فنی و مهندسی1397/12/21398/3/51399/7/55550
97013689پسا دکتری1397/12/21398/1/311399/2/121150
97013841فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/2380
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.