جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97010175پسا دکتری1397/10/271398/2/221399/2/2318955
97011405پسا دکتری1397/12/21398/2/221399/2/2318970
97012056پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/221399/2/231890
97013540پسا دکتری1397/12/21398/2/221399/2/2318950
97013044علوم پزشکی1397/12/21398/2/221399/7/223865
97014420پسا دکتری1397/12/21398/2/221399/2/231890
97016115پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318950
97018151علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/221399/8/2290
97018902پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318985
97019835پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/221399/2/2318950
نمایش ۱٬۱۵۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.