جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97012205پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271398/1/281399/1/292140
97012240علوم پزشکی1397/12/21398/2/41398/8/438570
97012633علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263460
97012692فنی و مهندسی1397/9/221397/10/191399/4/1913270
97012856علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97012980علوم پزشکی1397/12/21398/2/231399/8/23865
97013040علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97013044علوم پزشکی1397/12/21398/2/221399/7/223865
97013067پسا دکتری1398/5/101398/7/11399/7/25820
97013153پسا دکتری1397/10/271397/11/231398/11/2427850
نمایش ۱٬۱۵۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.