جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
88000642میان گروهی1391/3/301391/4/111393/4/11229950
91056851فنی و مهندسی1392/5/91392/4/171393/4/17229350
91002770هنر و معماری1392/7/151392/6/181393/4/1822920
92000544هنر و معماری1392/7/31392/4/251393/4/25228580
91001845معارف و علوم اسلامی1391/4/241391/4/251393/4/2522850
8610757کشاورزی و منابع طبیعی1391/3/101391/4/271393/4/2722830
90006307میان گروهی1391/8/301391/8/301393/4/30228040
92005386فنی و مهندسی1392/5/61392/4/311393/4/31227985
90001544علوم پزشکی1390/10/131390/11/31393/5/3227665
90002217علوم و علوم زیستی1391/2/101391/3/61393/5/6227350
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.