جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97017964پسا دکتری1397/10/271397/11/281398/11/2927350
97017893پسا دکتری1397/12/231398/2/71399/2/820435
97017831پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/11/281398/11/2927350
97017690میان گروهی1397/10/271397/12/61399/6/68440
97017518میان گروهی1397/12/231398/3/51399/6/5850
97017452پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/11/141398/11/1528780
97017375پسا دکتری1397/12/21398/1/271399/1/2821550
97017185ریاضی و فیزیک1397/12/21398/2/231399/5/239845
97017102علوم پزشکی1398/3/301398/6/101399/8/10210
97017019کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/5/23980
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.