جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98024293مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
96008416معارف و علوم اسلامی1397/6/221397/10/191399/7/194140
940003کرسی1394/6/281394/7/191399/7/194180
96015716پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/171399/7/184270
97025340پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/18420
98001350پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/171399/7/18420
98001691پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/184250
98004758پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/184250
95849434کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/7/181399/7/18420
96011840رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184250
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.