جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91001676میان گروهی1391/5/71391/6/291393/1/29237380
90008212میان گروهی1391/5/71391/5/111392/11/11245160
89002066میان گروهی1391/5/71391/5/81392/9/8251275
90007105هنر و معماری1391/5/91391/5/111392/3/1126900
90003557کشاورزی و منابع طبیعی1391/6/251391/7/41392/10/4248645
89002454فنی و مهندسی1391/7/231391/9/201392/7/20255985
91002651معارف و علوم اسلامی1391/7/231391/7/261393/1/26237625
841117علوم پزشکی1391/7/251391/8/211393/2/21235075
91003260علوم پزشکی1391/7/251391/8/101393/4/10230085
91002863علوم پزشکی1391/8/11391/8/271393/8/27216375
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.