جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
86121105فنی و مهندسی1387/11/301387/11/301388/8/3039600
88000278میان گروهی1388/10/301388/10/301389/10/30354170
87041155کشاورزی و منابع طبیعی1388/5/241388/5/241389/11/24351875
86121097کشاورزی و منابع طبیعی1388/9/141388/9/141389/9/14358685
87020146علوم و علوم زیستی1389/11/91389/11/271390/11/27315580
89000692میان گروهی1389/10/181389/10/181390/12/1831330
89000965علوم و علوم زیستی1389/10/181389/10/181390/6/18331260
88001410علوم و علوم زیستی1389/7/181389/7/181391/1/18310575
89002458علوم پزشکی1390/10/121390/10/111391/10/11284160
88001212ریاضی و فیزیک1390/9/131390/10/61391/10/6284580
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.