جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96014996رساله دکتری1397/3/241397/8/301399/8/30150
96015329رساله دکتری1397/3/241397/8/11399/8/1290
96015363رساله دکتری1397/3/241397/7/251399/7/25350
96013409رساله دکتری1397/3/241397/7/241399/7/24360
96015856رساله دکتری1397/3/241397/7/241399/7/243650
96011840رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184250
96012766رساله دکتری1397/5/291397/7/181399/7/184255
96013514رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184250
96013627رساله دکتری1397/5/251397/7/181399/7/18420
96014374رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184255
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.