جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92030796کشاورزی و منابع طبیعی1393/2/311393/3/311394/10/1176988
95814286کشاورزی و منابع طبیعی1395/11/231396/3/61398/9/2133986
97018902پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318985
96005827فنی و مهندسی1396/7/271396/12/191398/6/1943185
96004204طرح بین الملل - RFBR روسیه1396/1/311396/7/231399/7/233785
95823138فنی و مهندسی1395/11/231396/1/71397/7/777285
94009901کشاورزی و منابع طبیعی1395/9/11395/9/281398/4/2848285
91058320علوم پزشکی1395/6/11395/9/231398/9/2333785
94811704علوم پزشکی1395/4/221395/8/291398/8/2936185
93039493علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1394/11/111395/3/221396/9/22105885
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.