جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98029908علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1399/2/61399/4/71399/6/78350
99000171علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1399/2/11399/3/261399/6/266540
98000482پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
97024308پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
98001878پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/7/41398/8/221399/8/2380
98003459پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23860
98004333پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98004400پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
98004994پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98005131پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.