جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
99000171علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1399/2/11399/3/261399/6/266540
98029908علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1399/2/61399/4/71399/6/78350
98024300مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98024293مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022847مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022376مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022294مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98006311پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/7/41398/8/221399/8/23850
98005981پسا دکترا کرسی1398/7/31399/7/45650
98005753پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/6/161399/6/17740
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.