مطالب مرتبط با کلید واژه

طرح های پژوهشی تفاهم نامه ای


استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای توسعه عدالت پژوهشی
در ۲۰۴ جلسه کمیته تخصصی بررسی شد؛

استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای توسعه عدالت پژوهشی

دویست و چهارمین جلسه کمیته تخصصی صندوق با حضور اعضاء در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ برگزار شد و در این نشست، پس از تصویب ۴۳ پروژه تحقیقاتی به موضوع طرح‌های مشترک بین صندوق و دانشگاه‌هاو مراکز علمی سراسر کشور پرداخته شد.

ادامه مطلب