مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه محیط زیست، تغییرات اقلیم و سلامت


تصویب ۹ طرح در حوزه سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم برای دریافت بودجه حمایتی صندوق
در یکصد و هشتمین جلسه کارگروه سلامت و محیط زیست صورت گرفت؛

تصویب ۹ طرح در حوزه سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم برای دریافت بودجه حمایتی صندوق

یکصد و هشتمین جلسه کارگروه سلامت، محیط‌زیست و تغییرات اقلیم برگزار و از میان طرح‌های بررسی شده در جلسه کارگروه، در مجموع ۹ طرح به تصویب رسید که شامل ۲ پسا دکتری و ۷ طرح پژوهشی است.

ادامه مطلب