ترویج

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهشگران ارجمند جهت مشاهده گزارش عملکرد خلاصه و مصور پایان سال ۱۳۹۹ معاونت ترویج و حمایت علم و فناوری (اینجا) کلیک کنید.

همچنین شرح حمایت های معاونت ترویج و حمایت از علم و فناوری در ذیل قابل مشاهده می باشد.