آرشیو اخبار

حمایت ویژه از طرح‌های پژوهشی برتر حوزه بهداشت و سلامت
رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اظهار کرد:

حمایت ویژه از طرح‌های پژوهشی برتر حوزه بهداشت و سلامت

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از حمایت ویژه ۱۲ میلیارد تومانی مشترک این صندوق و نیماد برای طرح های پژوهشی برتر در حوزه بهداشت و سلامت خبر داد.

ادامه مطلب