جناب آقای دکتر پورابراهیمی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: پورابراهیمی

تاریخ تولد: ۱۳۴۹

محل تولد: رفسنجان

سال‌های ریاست صندوق: از سال ۱۳۸۹ تا تیرماه ۱۳۹۰ ‌‌‌

آموزش:

کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه اصفهان ۱۳۶۹

مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی در دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۴

دکتری مدیریت مالی در دانشگاه تهران

 

سوابق اجرایی:

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

عضو شورای مرکز رشد زیست فن آوری پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فنآوری وزارت علوم

عضو شورای پارک فن‌آوری پردیس تهران

رئیس گروه مدیریت مالی دانشگاه تهران (پردیس البرز)

استاد راهنما، مشاور و داور دهها پایان نامه و رساله کارشناسی ارشد و دکتری

پژوهشگر نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۰

عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه ولیعصر

عضو هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

عضو هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کرمان

عضو هیأت امناء بنیاد نخبگان استان کرمان

رئیس تالار بورس و اوراق بهادار استان کرمان

رییس هیأت مدیره کانون نهادهای مالی ایران

رییس هیأت مدیره شرکت بورس کالا

عضو حقیقی شورای عالی بورس اوراق بهادار کشور به عنوان خبره مالی بخش خصوصی (دو دوره)

رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری رضوی

عضو هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه امین

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه تأمین اجتماعی

مشاور عالی شرکت بیمه ایران در امور بازار سرمایه و پول

معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری کرمان

عضو هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی "شستا

رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

عضو هیأت مدیره شرکت ایرانول

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه تأمین اجتماعی

مشاور عالی شرکت بیمه ایران در امور بازار سرمایه و پول

مشاور عالی اقتصادی ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی

عضو بسیج اساتید کشور

دبیر تشکل‌های اسلامی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان

نماینده وزیر علوم در هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه صنعتی کرمان