مطالب مرتبط با کلید واژه

خاک


خاک؛ زیر میکروسکوپ محققان
برای افزایش کیفیت رشد گیاهان انجام شد؛

خاک؛ زیر میکروسکوپ محققان

«بررسی ویژگی‌های کیفی موسیلاژهای ریشه گندم در حضور قارچ هم‌زیست Piriformospora indica و اثر آن بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک» عنوان طرح فاطمه حسینی سده است که در قالب پسادکتری با راهنمایی محمدرضا مصدقی و حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.

ادامه مطلب
استفاده از گیاهان و باکتری‌ها برای کاهش آلودگی آب و خاک
توسط پژوهشگر حوزه محیط زیست صورت گرفت؛

استفاده از گیاهان و باکتری‌ها برای کاهش آلودگی آب و خاک

«امکان‌سنجی استفاده از گیاهان برای پالایش خاک‌های آلوده» عنوان طرحی است که صادق حسین نیایی در قالب رساله دکتری و با راهنمایی محمد جعفری توانسته است به انجام برساند و از حمایت‌های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز در این مسیر استفاده کند.

ادامه مطلب
تلاش برای پیدا کردن راه حل‌های کاربردی در تولید برنج
توسط محققان انجام شد؛

تلاش برای پیدا کردن راه حل‌های کاربردی در تولید برنج

«اثر روش‌های خاک‌ورزی، کاشت، برداشت ماشینی و دستی و مدیریت خشکاندن شلتوک بر خصوصیات زراعی، تبدیل و کیفی برنج رقم هاشمی» عنوان رساله دکتری مینا ابراهیمی است که با راهنمایی اساتیدش مجید مجیدیان و محمدرضا علیزاده آن را به پایان رسانده است و البته صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز از این طرح کاربردی حمایت کرده است.

ادامه مطلب