فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
89004480کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1391/1/301394/11/31393/1/30-2380
90006248میان گروهیدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1391/1/301394/11/241392/3/30-2679
90004905علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/291396/7/101393/1/29-2381
90006820فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1391/1/291394/11/31392/1/29-2741
89004000فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1391/1/281397/6/241392/7/28-2559
90003417کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)/سمنان/ایران1391/1/281396/2/231393/1/28-2382
90004529فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/281394/11/31391/10/28-2832
90004092فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/221394/11/31392/4/22-2656
90004422میان گروهیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1391/1/211394/11/31392/8/21-2537
90006055مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/211394/11/31391/7/21-2927
90003170علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1391/1/201394/11/31391/12/20-2779
90006941مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/201395/11/241391/7/20-2928
90004447میان گروهیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1391/1/161394/11/31392/4/16-2662
90003465مدیریت و علوم اقتصادی1391/1/151394/11/31391/9/15-2874
90000502کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1390/12/211394/11/31392/12/21-2417
90000162فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1390/12/141394/11/31392/6/14-2604
90003626میان گروهیمرکز تحقیقات گیاهان داروئی - جهاد دانشگاهی/تهران/ایران1390/12/71398/1/71393/12/7-2073
89002701علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1390/12/31396/10/121391/12/3-2798
90003065مدیریت و علوم اقتصادی1390/12/31394/11/31391/6/3-2975
90000600کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی/خراسان رضوی/ایران1390/11/301395/6/151391/11/30-2801
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.