فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96001269رساله دکتریدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1396/8/151399/8/241398/8/15-383
96001177رساله دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/3/101397/2/61398/3/10-538
96001122رساله دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/5/301398/3/261398/5/30-458
96001113رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/4/311399/7/221398/4/31-487
96000917فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1396/6/41399/3/201399/3/19-171
96000794علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1396/6/41397/12/71397/10/4-694
96000780رساله دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/7/51398/3/111398/7/5-422
96000762فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1396/5/41397/8/101397/5/4-843
96000741فنی و مهندسیدانشگاه بجنورد/خراسان شمالی/ایران + دانشگاه تنسی/تنسی/آمریکا + دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل/مازندران/ایران1396/8/271398/12/251398/2/27-552
96000733رساله دکتریدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1396/6/51397/2/151398/6/5-452
96000692رساله دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1397/1/221399/4/51399/1/22-229
96000566ریاضی و فیزیکدانشگاه یزد/یزد/ایران1396/6/221399/5/221399/4/22-137
96000492رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/221398/4/151398/3/22-527
96000455رساله دکتریدانشگاه یزد/یزد/ایران1396/8/61397/4/91398/8/6-391
96000438علوم و علوم زیستیدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران1396/3/211398/8/21397/9/21-707
96000415رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/301397/4/31398/2/30-549
96000404رساله دکتریدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1396/3/281398/3/211398/3/28-521
96000366علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)/تهران/ایران1396/3/101398/7/211397/9/10-718
96000319رساله دکتریدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1396/6/201397/11/291398/6/20-438
96000281رساله دکتریدانشگاه بیرجند/خراسان جنوبی/ایران1396/3/61397/3/141398/3/6-542
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.