جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97020435پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/4/51399/4/61450
97017518میان گروهی1397/12/231398/3/51399/6/5850
97024291پسا دکتری1398/2/51398/3/51399/3/61750
97001426کارگاه بین الملل - راه ابریشم چین1397/9/181398/3/11398/3/65340
96013499پسا دکتری1397/12/21398/2/231399/2/241880
97013841فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/2380
97014188مدیریت و علوم اقتصادی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97016383علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97017019کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/5/23980
97019494پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/231399/2/241880
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.