جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92005386فنی و مهندسی1392/5/61392/4/311393/4/31227985
91059605علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/5/71392/4/81393/11/8209340
91056851فنی و مهندسی1392/5/91392/4/171393/4/17229350
92001066کشاورزی و منابع طبیعی1392/6/131392/6/41393/4/4230670
92010596علوم پزشکی1392/6/181392/6/141393/12/14205670
92006539معارف و علوم اسلامی1392/6/191392/6/181395/6/18151340
91059038علوم پزشکی1392/6/261392/6/141393/12/1420560
92002005علوم پزشکی1392/6/261392/6/141394/2/14199775
91002770هنر و معماری1392/7/151392/6/181393/4/1822920
91058724علوم و علوم زیستی1392/7/161392/7/41394/7/4185585
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.