جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97020639پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/1/271399/1/2821550
97021205پسا دکترا کرسی1397/11/171397/12/111398/12/1225960
97021370پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
97021572پسا دکتری1397/12/21397/12/11398/12/227012
97021585پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318950
97021710پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/41399/2/520770
97021735هنر و معماری1398/3/301398/7/11399/7/15965
97021772پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201130
97021946پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/231399/2/2418860
97022096سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/12/231398/4/51399/8/52575
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.