جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96016699رساله دکتری1397/3/241397/4/101399/4/1014150
96001369رساله دکتری1395/8/241397/4/41399/4/41470
96001562رساله دکتری1396/5/191397/1/221399/1/2222155
96001310رساله دکتری1395/8/241396/12/261398/12/262450
96005099رساله دکتری1396/5/191396/12/191398/12/192520
96002186رساله دکتری1396/5/191396/12/151398/12/152560
96001657رساله دکتری1396/5/191396/11/171398/11/1728550
96004611رساله دکتری1396/5/191396/10/21398/10/232880
96005385رساله دکتری1395/8/241396/9/251398/9/253350
96001338رساله دکتری1396/5/191396/9/211398/9/2133950
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.