جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97025340پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/18420
98001350پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/171399/7/18420
98001691پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/184250
98004758پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/184250
95849434کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/7/181399/7/18420
96011840رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184250
96012766رساله دکتری1397/5/291397/7/181399/7/184255
96013514رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184250
96013627رساله دکتری1397/5/251397/7/181399/7/18420
96014374رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184255
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.