جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96011466علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/3/241397/6/271398/12/272440
96012622علوم و علوم زیستی1397/2/201397/6/271398/12/272440
96014242رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/24670
96016518پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/4/211397/6/241398/6/254250
96016955میان گروهی1397/4/211397/6/241399/2/241880
96016629رساله دکتری1397/3/241397/6/121399/6/12790
96001305رساله دکتری1396/5/191397/6/111399/6/11800
96015834رساله دکتری1397/3/241397/6/111399/6/11800
96015518رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/6840
96012495رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/6840
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.