جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96015785پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/3/241397/6/111398/6/1243875
96009632پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/2/201397/5/241398/5/2545575
97001051ریاضی و فیزیک1397/4/211397/5/21398/11/229975
96013594سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/3/241397/4/311399/8/12975
96011475رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412775
96005992علوم پزشکی1396/7/271397/2/11399/2/121175
96006157علوم پزشکی1396/9/91396/10/121398/10/1231975
96006606فنی و مهندسی1396/9/91396/10/21398/4/250875
96002466رساله دکتری1396/5/191396/8/221398/8/2236875
96000936سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1396/6/231396/7/261399/3/2615675
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.