جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98024300مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022294مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022376مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022847مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98024293مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
97024308پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
97026042ریاضی و فیزیک1398/3/301398/8/221399/8/2290
98001878پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/7/41398/8/221399/8/2380
98004400پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
97011068پسا دکتری1398/5/101398/8/201399/8/21100
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.