مطالب مرتبط با کلید واژه

اراضی


پیدا کردن روش‌هایی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و حفظ محیط‌زیست
توسط پژوهشگر حوزه محیط زیست صورت گرفت؛

پیدا کردن روش‌هایی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و حفظ محیط‌زیست

تدوین رهیافت برنامه‌ریزی کاربری زمین بر مبنای مفهوم امنیت اکولوژیکی عنوان طرحی است که یاسر معرب توانسته به اتمام برساند و در این زمینه از حمایت‌های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز بهره برده است.

ادامه مطلب