مطالب مرتبط با کلید واژه

نشست خبری


خبر‌های خوش حمایتی صندوق در قاب رسانه‌ها
بازتاب خبری نشست خبری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور؛

خبر‌های خوش حمایتی صندوق در قاب رسانه‌ها

روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، نشست خبری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که این نشست، توسط رسانه‌های مختلف پوشش خبری داده شد.

ادامه مطلب