مطالب مرتبط با کلید واژه

انقراض


بررسی گونه لاک پشت در خطر انقراض؛ تلاشی برای حفظ محیط زیست
گفت‌وگو با پژوهشگر حوزه محیط زیست:

بررسی گونه لاک پشت در خطر انقراض؛ تلاشی برای حفظ محیط زیست

ندا رنجبر با مدرک دکتری تخصصی در رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - زیستگاه‌ها و تنوع زیستی از دانشگاه صنعتی اصفهان رساله دکتری خود را با موضوع تمایز ژنتیکی، ریختی و انتخاب زیستگاه زیرگونه‌های اندمیک لاک پشت مهمیزدار در مناطق مرکزی ایران ارائه کرده است که این طرح مورد حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز قرار گرفت.

ادامه مطلب