مطالب مرتبط با کلید واژه

ساعت آفتابی


نقش ساعات آفتابی بر مدیریت کلان کشور؛ طرحی برای دورنمای آینده
توسط پژوهشگر حوزه جغرافیا انجام شد؛

نقش ساعات آفتابی بر مدیریت کلان کشور؛ طرحی برای دورنمای آینده

دورنمای تخمین ساعات آفتابی کشور بر مبنای تغییرات اقلیمی آینده، گامی مؤثر در استفاده از انرژی خورشیدی در طراحی بیوکلیمایی ساختمان‌ها، عنوان طرحی است که توسط عبدالعظیم قانقرمه انجام شده است.

ادامه مطلب