مطالب مرتبط با کلید واژه

کاتالیزگر


تولید نانو فوتوکاتالیزگر دوستدار محیط زیست
توسط محقق شیمی انجام شد؛

تولید نانو فوتوکاتالیزگر دوستدار محیط زیست

«تهیه نانو فوتوکاتالیزگر‌های زیست سازگار برپایه پلیمر‌های کربوهیدراتی دوستدار محیط زیست و کاربرد آن‌ها در سنتز ترکیبات هتروسیکل داروئی» عنوان طرحی است که گلناز رحیم‌زاده در قالب پسادکتری با راهنمایی منصوره دارایی به انجام رسانده و بنیاد ملی علم ایران هم از این طرح حمایت کرده است.

ادامه مطلب
شناخت آنزیم‌های مصنوعی برای درمان بیماری
گفت‌وگو با پژوهشگر شیمی؛

شناخت آنزیم‌های مصنوعی برای درمان بیماری

«طراحی و ساخت متالوآنزیم‌های مصنوعی بر پایه مواد مزومتخلخل سیلیسی»، عنوان طرحی است که صدیقه عابدان‌زاده به دلیل اهمیت ویژه آنزیم‌ها در فرایند تشخیص و درمان بیماری، به پایان رسانده است.

ادامه مطلب