مطالب مرتبط با کلید واژه

ترویج علم


فراخوان شناسایی و معرفی ویژگی‌های قالب‌های اثربخش ترویج علم در ایران
حمایت از طرح‌های صاحبنظران در حوزه ترویج علم؛

فراخوان شناسایی و معرفی ویژگی‌های قالب‌های اثربخش ترویج علم در ایران

مهلت ارسال طرح‌های پژوهشی از تاریخ ۲۵ مهر ماه تا ۲۵ بهمن سال ۱۴۰۲ و مهلت ارسال برای رساله‌های دکتری از تاریخ ۲۵ مهر ماه لغایت پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

ادامه مطلب