مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه ریاضی و فیزیک


بررسی نظریه مدل‌های حساب
در گفت‌وگو با پژوهشگر ریاضی مطرح شد؛

بررسی نظریه مدل‌های حساب

سعیده حاجی بهرامی با مدرک دکتری تخصصی در رشته ریاضی - منطق ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس، طرحی با عنوان «نظریه مدل‌های حساب» را ارائه داد که مورد پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز قرار گرفته است.

ادامه مطلب
نوآوری در تحقیقات ریاضی به سبک پژوهشگر ایرانی
گفت‌وگو با پژوهشگر ریاضی؛

نوآوری در تحقیقات ریاضی به سبک پژوهشگر ایرانی

«توسعه مدل‌های رگرسیون تابعی با پاسخ تابعی با کاربرد در سری زمانی تابعی» عنوان طرحی است که به گفته سید مرتضی امینی؛ مجری طرح، توسعه مدل‌های بیزی تنک برای اولین بار در مدل‌های رگرسیون با متغیرهای سودمند در این تحقیق انجام می‌شود.

ادامه مطلب