مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی


موضوعات پژوهشی دومین فراخوان حمایت از مروج ـ پژوهشگر پسادکترا موسسات و مراکز استانی اعلام شد

موضوعات پژوهشی دومین فراخوان حمایت از مروج ـ پژوهشگر پسادکترا موسسات و مراکز استانی اعلام شد

موضوعات پژوهشی دومین فراخوان مشترک صندوق(INSF)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(تات) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در حوزه کشاورزی و در زمینه حمایت از مروج ـ پژوهشگر پسادکترا مؤسسات و مراکز استانی اعلام شد و متقاضیان از ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ تا ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ برای بررسی و ثبت پیشنهاده در سامانه صندوق مهلت دارند.

ادامه مطلب
قاصدک روسی در راه ایران با کمک محققان
گفت‌وگو با دبیر کارگروه کشاورزی و علوم دامی دامپزشکی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور؛

قاصدک روسی در راه ایران با کمک محققان

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز به سهم خود در حمایت از طرح‌ها و‌ایده‌های حوزه‌های تخصصی کشاورزی، علوم دامی و شیلات کوشش می‌کند و در همین راستا، دو کارگروه کشاورزی و علوم دامی، دامپزشکی و شیلات تشکیل شده است که مهدی سیادت مسئولیت دبیری این دو کار گروه را برعهده دارد.

ادامه مطلب