مطالب مرتبط با کلید واژه

تیکت سامانه کایپر


آیا می‌دانستید با ارسال تیکت زودتر به پاسخ سوال‌های خود می‌رسید؟
ویژه پژوهشگران عضو سامانه کایپر؛

آیا می‌دانستید با ارسال تیکت زودتر به پاسخ سوال‌های خود می‌رسید؟

به‌منظور بهبود روند پیگیری درخواست‌ها، از پژوهشگران و تمامی افرادی که در سامانه کایپر حساب کاربری فعال دارند، تقاضا می‌شود به‌جای تماس تلفنی با ارسال تیکت به واحد مربوطه پاسخ‌ خود را دریافت کنند. ‌‌‌‌‌‌‌

ادامه مطلب