مطالب مرتبط با کلید واژه

آلودگی هوا


بررسی کربن سیاه هوای آلوده تهران
توسط محقق حوزه بهداشت محیط انجام شد؛

بررسی کربن سیاه هوای آلوده تهران

«برآورد اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده کربن سیاه هوای آزاد در کلان‌شهر تهران» عنوان طرح پژوهشی محمدصادق حسنوند، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.

ادامه مطلب