مطالب مرتبط با کلید واژه

سنت الهی


نقش دین در پیشرفت جامعه
توسط پژوهشگر حوزوی انجام شد؛

نقش دین در پیشرفت جامعه

«سنت‌های الهی و پیشرفت» عنوان طرح پژوهشی قاسم ترخان مدیر گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی و عضو هیئت علمی گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.

ادامه مطلب