مطالب مرتبط با کلید واژه

کشت


بررسی مشکلات کشت گندم دیم در کشور
توسط محقق اقلیم‌شناسی صورت گرفت؛

بررسی مشکلات کشت گندم دیم در کشور

«رابطه تغییرات شار رطوبت و بارش مؤثر در مناطق عمده کشت گندم دیم ایران» یکی از همین طرح هاست که فائزه عباسی در قالب رساله دکتری و با راهنمایی حسین محمدی با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.

ادامه مطلب