FRP: توسعه مدل¬های اضمحلال و ارتقای رویه راه¬ها در ایران جهت انتخاب بهینه گزینه¬های نگهداری با رویکرد عدم قطعیت و بودجه محدود


لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۸ تیر ۱۴۰۱

آخرین بروزرسانی : ۰۷ تیر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: راهداری صندوق