حمایت از طرح های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

حمایت از طرح‌های پژوهشی بنیادی و کاربردی پژوهشگران با هدف کمک به پیش برد مرزهای دانش و حل مسائل اساسی کشور بر اساس اولویت‌های علمی کشور در شاخه‌های مختلف علوم در چارچوب حیطه‌ها / اولویت‌های پژوهشی اعلام شده توسط کارگروه‌های تخصصی صندوق (در سامانه کایپر) انجام می‌گیرد

زمان پذیرش پروپوزال:

سالیانه در سه نوبت و طبق جدول زمانی فراخوان‌های سالیانه کارگروه‌های صندوق.

‌‌‌‌شرایط مورد نیاز:

مجری طرح پژوهشی باید دارای مدرک دکترا و عضو هیأت علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه / پژوهشگاه باشد.

• دانشجویان و یا فارغ التحصیلان غیر هیأت علمی می‌توانند بعنوان همکار طرح مشارکت داشته باشند.

• پروپوزال ارسالی نباید عیناً رساله دکترای دانشجویان باشد.

• پروپوزال ارسالی نباید قبلاً بعنوان طرح پژوهشی انجام شده باشد.

• هر مجری در یک زمان فقط می‌تواند یک طرح پژوهشی در حال اجرا داشته باشد و تا خاتمه آن طرح و انجام کامل تعهدات امکان ارسال طرح جدید وجود ندارد.

‌‌‌‌‌‌مدارک مورد نیاز:

ایجاد و تکمیل پروفایل پژوهشگر در سامانه صندوق

• بارگذاری رزومه به روز شده و حکم هیأت علمی در پروفایل پژوهشگر

• دانلود فرم جزئیات طرح، تکمیل و بارگزاری در سامانه

• کلیه موارد فوق از طریق مراجعه به سامانه صندوق قابل مشاهده است

 

فرآیند بررسی پروپوزال:

فرآیند بررسی طرح

‌‌‌نحوه ارسال:

جهت ارسال پروپوزال طرح پژوهشی، به لینک زیر مراجعه نموده و مطابق مسیر مشخص شده در سامانه عمل نمایید.

. ورود به سامانه ارسال طرح

 

 

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۹