فراخوان کارگروه های صندوق

برنامه سالیانه فراخوان های صندوق

۰۱ مهر ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۱ کد : ۱۲ اخبار و رویدادها اصلی
به اطلاع پژوهشگران و فناوران کشور می رساند در راستای حمایت متوازن از تحقیقات و کمک به تولید دانش و فناوری، برنامه زمانی فراخوان های کارگروه های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اعلام میگردد.
برنامه سالیانه فراخوان های صندوق

( ۹۶ )

نظر شما :