اولویت های تحقیقاتی

به استحضار پژوهشگران ارجمند می رساند؛ جهت مشاهده اولویت های تحقیقاتی، به سامانه مدیریت طرح های پژوهشی (کایپر) مراجعه نمایید و پس از ثبت نام و تکمیل پروفایل خود و همچنین انتخاب کار گروه مد نظر؛ اولویت های تحقیقاتی به تفکیک کارگروه قابل مشاهده می باشد.

لازم به ذکر است؛ اولویت های تحقیقاتی صندوق بنا به ضرورت های پژوهشی حال حاضر، در حال به روز رسانی است.

جهت ورود به سامانه کایپر کلیک نمایید.