گرنت پژوهشی

مقدمه

 

اعتبار پژوهشی که در قالب طرح به پژوهشگران عضو هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور دارای توانمندی های پژوهشی ویژه با هدف کمک به ایجاد ظرفیت های علمی و فناوری جدید اعطا می شود.

پژوهشگران عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور با حداقل مرتبه دانشیاری و دارای توانمندی‌های پژوهشی ویژه، با هدف کمک به ایجاد ظرفیت‌های علمی و فناوری جدید و بر اساس اولویت‌های پژوهشی در صندوق، به دو صورت فردی یا گروهی از نوع ملی یا بین المللی اعطا می‌شود.

تعریف اعتبار پژوهشی گرنت: اعتبار پژوهشی است که در راستای اهداف صندوق و برای اجرای یک برنامه راهبردی تحقیقاتی متشکل از مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و پروژه‌های هدفمند به پژوهشگران ممتاز حقیقی ایرانی مقیم ایران تخصیص می‌یابد.

اهداف اعطای اعتبار پژوهشی گرنت

  1. کمک به ایجاد ظرفیت‌های جدید تحقیقاتی برای پژوهشگران جامع‌نگر و آینده‌نگر، دارای بینش جامع علمی و برنامه راهبردی،
  2. بهره برداری مؤثر از ظرفیت‌های بالقوه پژوهشگران بر‌جسته داخل و خارج از کشور
  3. کمک به نگهداشت سرمایه‌های انسانی پژوهشی و جذب پژوهشگران فرهیخته ایرانی مقیم خارج از کشور به داخل،
  4. حمایت از پژوهش‌های کاربردی (که منجر به تولید محصول، ثبت پتنت، یا دانش فنی می‌شوند) و پژوهش‌های پایه (در مرزهای دانش) منطبق با اولویت های ملی،
  5. کمک به ایجاد محیط‌های علمی پویا و مولد علم در سطح کشور،
  6. کمک به تعامل مؤثر پژوهشگران با نیازهای جامعه و الزامات آن،
  7. حمایت از تربیت نیروهای ماهر و متخصص برای نظام علم و فناوری کشور،
  8. ایفای نقش مؤثر در توسعه علمی کشور و حرکت در مرزهای دانش و فناوری،
  9. کمک به توسعه فعالیت‌ه ای پژوهشی گروهی تراز اول در کشور،
  10. پشتیبانی از مراکز علمی مستعد و نخبه‌پرور.

 

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

دستورالعمل های قالب های حمایتی