سقف مبالغ حمایتی بنیاد ملی علم ایران برای سال ۱۴۰۳ اعلام شد

۱۱ فروردین ۱۴۰۳ | ۱۴:۰۸ اخبار و رویدادها
در راستای حمایت هرچه بیشتر از پژوهشگران و اعضای هیئت‌علمی کشور حمایت‌های بنیاد ملی علم ایران برای سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی یافت.
سقف مبالغ حمایتی بنیاد ملی علم ایران برای سال ۱۴۰۳ اعلام شد

به گزارش روابط‌عمومی بنیاد ملی علم ایران (INSF)، در راستای حمایت هرچه بیشتر از پژوهشگران و اعضای هیئت‌علمی کشور حمایت‌های بنیاد ملی علم ایران برای سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی یافت. سقف این مبالغ حمایتی برای انواع طرح‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ به شرح جدول ذیل اعلام می‌شود.

‌‌‌‌‌

نوع حمایت

میلیون تومان

حق‌التحقیق سرپرست

(میلیون تومان)

ملاحظات

سقف حمایت

(میلیون تومان)

پایان نامه کارشناسی ارشد (صرفاً تفاهم‌نامه‌ای)

۴۵

۰

تا ۱۵ میلیون تومان گرنت

۶۰

رساله دکتری

۱۳۵

۰

تا ۳۰ میلیون تومان گرنت

۱۶۵

پسا دکتری

۲۰۰

۲۵

تا ۹۰ میلیون تومان گرنت

۳۱۵

طرح پژوهشی عادی

۲۵۰

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق*

در صورت وجود همکار خارجی ۳۵۰

۳۵۰

گرنت آغاز

سالانه ۴۲۰

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق*

تا ۲ سال

۸۴۰

گرنت استقرار

سالانه ۲۱۰

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق*

تا ۲ سال

۴۲۰

گرنت سینرژی

سالانه ۳۰۰

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق*

تا ۳ سال

۹۰۰

گرنت چالش

سالانه ۲۰۰

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق*

تا ۳ سال

۶۰۰

گرنت پیشتازان

سالانه ۲۰۰

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق*

تا ۳ سال

۶۰۰

گرنت بنیان

سالانه ۲۰۰

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق*

تا ۳ سال

۶۰۰

گرنت میثاق

سالانه ۲۰۰

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق*

تا ۳ سال

۶۰۰

کرسی جوان

سالانه ۳۰۰

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق*

تا ۳ سال

۹۰۰

کرسی

سالانه ۴۲۰

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق *

تا ۵ سال

۲۱۰۰

کرسی گروهی

سالانه ۵۴۰

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق *

تا ۵ سال

۲۷۰۰

طرح‌های DFG

سالانه ۱۰۰۰

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق *

تا ۳ سال

۳۰۰۰

طرح‌های بین‌المللی

به صورت موردی براساس تصمیم کمیته تخصصی

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق *

موردی

فراخوان‌های برنامه‌محور (انواع حمایت‌ها)

به صورت موردی براساس تصمیم کمیته تخصصی

تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق *

موردی

* مشروط بر اینکه بسته به مرتبه پژوهشگر اصلی مبلغ حق‌التحقیق ماهانه از ۱۵ درصد حکم استادیار پایه ۵، دانشیار پایه ۱۵ و استاد پایه ۲۵ بیشتر نشود. (در مورد طرح‌ها چک شود)

* تا ۲۰ درصد قابل تبدیل به حق‌التحقیق این رقم شامل هزینه نیروی انسانی پژوهشگر اصلی و همکاران هیئت‌علمی می باشد.

با تأیید کارگروه برای طرح‌های غیرنظری تا ۱۰ درصد مبلغ طرح، گرنت شبکه آزمایشگاه‌ها قابل تخصیص است که با گزارش شبکه به‌صورت مستقیم پرداخت خواهد شد.

مبالغ حمایت از موضوعات نظری معادل ۵۰ درصدطرح‌های غیر‌نظری خواهد بود.

حق‌التحقیق پژوهشگر اصلی در این طرح ها تا ۳۵ درصد سقف بودجه طرح قابل تأیید است.

در موارد تفاهم‌نامه‌ای سهم بنیاد علم و سهم سایر مؤسسات با نظر رئیس بنیاد تعیین خواهدشد.

ضرایب سقف مبالغ موارد تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه‌ها بر‌اساس شیوه‌نامه مربوطه خواهد بود.

‌‌‌‌‌‌سقف مبالغ حمایت بنیاد ملی علم ایران برای انواع طرح‌ها- سال ۱۴۰۲

‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: سقف مبالغ حمایتی بنیاد ملی علم ایران